Konverzační soutěž v německém jazyce 

Posted on 24-01-2018 , by: Michal Čečák , in , 0 Comments

Ve středu dne 6. 12. se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Žáci nejprve prokázali v testu své dovednosti při porozumění poslechového textu a potom už následovala konverzace se členy poroty. Základem rozhovoru byly obrázky s nejrůznějšími každodenními situacemi. 

Kategorie 4. a 5. tříd : 

1.m. Tereza Procházková 

2.m.  Anna Pacolová 

3.m. Katy Daenhardtová 

Andrej Macek 

Čestné uznání: 

Lisa Sternberg 

Tadeáš Paulů 

Sebastian Rockelmann 

 

Kategorie 6. a 7. tříd  

1.m. Denis Poláček 

2.m. Simon Hansen 

3.m. Tereza Medková 

 

Kategorie 8. a 9. tříd: 

1.m. Miroslav Peka 

2.m. Ondřej Fanta 

3.m. Sofie Langová 

Martin Bártek 

 

Všem výhercům srdečně gratulujeme!