Bilingvní výuka – nabídka

Posted on 23-02-2018 , by: Michal Čečák , in , 0 Comments

VÁŽENÍ RODIČE ŠIKOVNÝCH A JAZYKOVĚ NADANÝCH DĚTÍ

 nabízíme Vám jedinečnou možnost přihlásit Vašeho budoucího prvňáčka

do prestižní jazykové třídy

s bilingvální výukou německého jazyka od 1. ročníku a

anglického jazyka od 3. ročníku

Nebudete platit žádné školné. Zřizovatelem školy je MČ Praha 11.

 Proč bilingvní výuka?

Dvojjazyčná (bilingvní) výuka představuje jedinečnou příležitost, jak dítěti poskytnout neopakovatelnou možnost osvojit si cizí jazyk téměř na úrovni mateřštiny tak, aby mohlo v pozdějším věku jazyk bez větších problémů používat. Dítě se naučí v cizím jazyce přemýšlet a spontánně komunikovat.

Proč se učit v naší škole němčinu?

Výuka německého jazyka má v naší škole dlouholetou tradici. Úzce spolupracujeme s rodiči.

Ve třídách vyučují vysoce kvalifikovaní učitelé, učitelé německého jazyka se zkušenostmi ze zahraničí, včetně rodilého mluvčího!

Dvojjazyčná výchova v naší škole probíhá přirozeně. Děti se učí němčinu hravým způsobem. Snažíme se dětem zprostředkovat německý jazyk tak, aby to odpovídalo jejich věku a možnostem – pomocí pohádek, písniček, her nebo německých zvyků.

Od 3. třídy mají žáci 3 hodiny německého jazyka a 2 hodiny anglického jazyka týdně. Němčinu žáci používají i v rámci jiných předmětů: výtvarná výchova, člověk a svět práce – 1 hod. týdně; hudební výchova, člověk a svět práce – 0,5 hod. týdně.

Žáci se účastní různých soutěží a každým rokem jezdí na výlety a na žákovské výměny do Německa (Zschocken v Sasku, Wunsiedel v Bavorsku) a do Rakouska (Vídeň, Salcburk).

Na školní vzdělávací program bilingvy v 1. – 5. třídě navazuje kontinuálně výuka Nj na 2. stupni tak, aby žáci 8. nebo 9. tříd mohli bezplatně skládat mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku Německý jazykový diplom, stupeň I. (Deutsches Sprachdiplom Stufe I. (DSD)

 

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ !