ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Posted on 15-03-2018 , by: Michal Čečák , in , 0 Comments

V úterý 13.3. jsme se zúčastnili obvodního kola OVOV. Naše škola tento závod již pomohla uspořádat poněkolikáté, letos se konal opět v hale Jedenáctka. Celkem soutěžilo v pěti disciplínách 230 dětí.

Disciplíny: trojskok z místa, hod medicinbalem, 2minuty přeskoky přes švihadlo , 2 minuty kliky a 2 minuty driblink. Rozhodčí , kteří pomáhali počítat, si zaslouží velikou pochvalu. Byli to žáci a žákyně  ze 7.C , 9. A  9. B a 9.C. Maskota hrála  Lída Spurná. Družstvo A Milíčova se umístilo na 5. místě, družstvo B na 8. místě.

Jednotlivci ,kteří postoupili na městské kolo: 2. místo: Jaroslav Lučan  a Vladimír Ščerbakov, 1. místo Mikuláš Poláček a Bára Zemanová a 3. místo Alena Žaludová.

Všem zúčastněným děkujeme za hezkou reprezentaci školy. Až budou rekonstruované nové tělocvičny dáme se znovu do tréninku  disciplín Ovov. Fotografie

Tělocvikáři