Zápis do 1. ročníku

Posted on 20-03-2018 , by: Michal Čečák , in , 0 Comments

K zápisu do I. ročníků je možné si rezervovat termín a čas v rezervačním systému – „Pro prvňáky – zápis – zápis do prvních ročníků“. nebo zde

Mgr. Hana Štrossová
Zástupkyně ředitelky
Výchovná poradkyně
Adresa pro doručování:
ZŠ s RvJ K Milíčovu 674/2
149 00 Praha 4
e-mail: strossovah@zsmilicov.cz
tel.: 226 803 833
mobil: +420 608 122 579