Přijímáme žáky do šestého ročníku s rozšířenou výukou němčiny.

Posted on 07-04-2018 , by: Michal Čečák , in , 0 Comments

Doplňujeme budoucí šestou třídu a nabízíme žákům se zájmem o němčinu a angličtinu jedinečnou možnost přihlásit se do prestižní jazykové třídy.

Žáci budou mít 4 hodiny němčiny a 3 hodiny angličtiny týdně a konverzaci s rodilým mluvčím – profesionálním pedagogem vyslaným v rámci vládního programu SRN.

V 8. třídě budou bezplatně skládat mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku Německý jazykový diplom, stupeň I. (Deutsches Sprachdiplom Stufe I.) Tato zkouška je na úrovni maturity.

 Výuka jazyků má na naší škole dlouhou tradici. Žáci naší školy se s úspěchem účastní různých soutěží, projektů a každým rokem jezdí na výlety a na žákovské výměny do Německa (Zschocken v Sasku, Wunsiedel v Bavorsku), do Rakouska (Vídeň, Salcburk) a do Anglie.

Před přijetím je třeba absolvovat krátký pohovor, který se koná 7.6. v 16 hodin.

 Přihlášky naleznete na stránkách školy v rubrice Dokumenty.

 Vyplněné přihlášky posílejte na adresu kucerkovach@zsmilicov.cz

                                                                                                                                                           Mgr. Alena Červená ř.š.