Evaluační dotazník pro rodiče žáků 1. ročníků

Posted on 18-06-2018 , by: Michal Čečák , in , 0 Comments

Vážení rodiče, Vaše děti mají za sebou svůj první rok školní docházky. V září jste vedli do školy svoje děti plné očekávání, strachů i těšení. Rok končí a Vy máte jistě mnoho prožitků, názorů i podnětů. Pokud máte zájem a chuť vyplnit tento dotazník, vhoďte ho prosím do krabice umístěné ve vrátnici u hlavního vchodu. Vaše podněty nám mohou pomoci k lepší spolupráci školy s rodiči.Evaluační dotazník pro rodiče žáků 1