PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE SPOLEČNOSTI PROXIMA SOCIALE

Posted on 04-02-2019 , by: Jiří Blahout , in , 0 Comments

V průběhu února a března probíhá na naší škole program Primární prevence společnosti Proxima Sociale. Posláním tohoto programu je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u žáků.

Náplní jednotlivých bloků programu je práce s třídou prostřednictvím diskusí, výkladů, nácvikových, sebepoznávacích, výtvarných, pohybových a relaxačních technik. Jedním ze základů práce se žáky je vytváření bezpečného prostředí pro podporu otevřenosti při tématech, poskytování informací a podpora v rozvíjení dovedností k zodpovědnému chování.

Témata bloků se týkají různých oblastí, například předcházení šikany, sexuality, závislosti na návykových látkách.