KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V NJ

Posted on 04-03-2019 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V NJ – obvodní kolo pro Prahu 11, 12, 4

V kategorii I.A zvítězil Adam Abdel Baset ze 6. E.

V kategorii II.A obsadila 2. místo Lucie Novotná z 9. B.

Gratulujeme!😊

 

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA Z NĚMECKÉHO JAZYKA DEUTSCHES SPRACHDIPLOM I. – 8. a 9. třídy

26. 2. proběhla úspěšně pilotní zkouška za přítomnosti pana Sumanovice, zástupce Kultusministerkonferenz

PÍSEMNÁ ČÁST ZKOUŠKY SE KONÁ VE ČTVRTEK 14. 3. 2019 

Po dobu konání zkoušky bude vypnuto zvonění. 

Všem žákům držíme palce!

share: