Příběhy našich sousedů

Posted on 13-03-2019 , by: Jiří Blahout , in , 0 Comments

Dne 12. března 2019 se v KC Zahrada konala závěrečná prezentace dějepisného projektu Příběhy našich sousedů. Žáci škol z Prahy 11 prezentovali příběhy pamětníků významných událostí 20. století.

Žákovský tým třídy 9.C z naší školy ve složení Tomáš Bláha, Lukáš Karas, Matyáš Lintymer, Ferdinand Pekergin a Tu Tran se umístil v konkurenci dalších osmi týmů na 1. místě. Žáci získali nejen pěkné ceny, ale i zajímavou zkušenost s konkrétním pamětníkem, někdejším televizním redaktorem Janem Hrachem. Žákovská reportáž byla rovněž umístěna na stránky projektu Příběhy našich sousedů:

www.pribehynasichsousedu.cz/praha-11/praha-11-2018-2019/hrach-jan/

Mgr. Tomáš Marounek, ZŠ s RVJ K Milíčovu.