Les ve škole

Posted on 11-04-2019 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Naše škola se zapojila do mezinárodního programu Les ve škole. S pomocí tohoto programu můžeme některé hodiny učit v nedalekém Milíčovském lese, žáci se mohou učit nejen přírodovědné předměty v přímém kontaktu s přírodou, zároveň se učí prostřednictvím objevování a zkoumání.

Certifikát – Les ve škole

share: