Pravidelné akce školy zaměřené na spolupráci s Domovem pro seniory

Posted on 28-06-2019 , by: Jiří Blahout , in , 0 Comments

V rámci projektu Inkluze a multikulturní vzdělávání pořádáme pravidelná setkání žáků naší školy se seniory protějšího Domova. Pedagogové školy s sebou vodí psy, kteří usnadňují komunikaci a při setkáních využívají prvky kanisterapie; na setkáních jde o zvyšování mezigenerační koheze mezi dětmi a seniory. Obě skupiny mají setkání velmi rády, jak je vidět z fotografií. Pravidelná setkání probíhají delší dobu, od měsíce května jsou hrazeny z projektu Inkluze a Multikulturní vzdělávání s reg.č.1240 (více viz sekce Projekty školy).

FOTO: