PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY V DOBĚ ŘEDITELSKÉHO VOLNA DNE 27.9.2019

Posted on 10-09-2019 , by: Jiří Blahout , in , 0 Comments

Do školní družiny se mohou přihlásit pouze žáci 1. – 4. tříd, které jsou zapsáni v ŠD.

V případě zájmu je nutné kontaktovat vedoucí vychovatelku ŠD Alenu Pittauerovou (623 223 367) nejpozději do 20.9.2019 a zaplatit vedoucí ŠJ paní Procházkové oběd. (cena oběda činí 62,- Kč, v době ŘV není dotovaný). Jestliže se žák  nedostaví, nemá nárok na vrácení stravného.

Provozní doba je od 6,30 do 17,30 hodin.

Alena Pittauerová, vedoucí vychovatelka ŠD