Zájezd do Švédska – všichni přihlášení žáci 8. a 9. tříd

Posted on 19-11-2019 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Zálohovou platbu ve výši 5.000 CZK prosím převeďte na účet školy číslo 1783-2000815399/0800 v období od 18. 11. 2019 do 22. 11. 2019 pod VS 29042020, do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a třídu dítěte (nikoliv rodiče).
Děkujeme.
Vážení rodiče,

zveme ty z Vás, jejichž synové a dcery se výjezdu do Švédska účastní, na informační schůzku dne 26. 11. od 18 hodin do MMP 10 (druhé patro Akademie/pavilon u jídelny).
Mgr. Lucie Nová
share: