KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! Radek Banga

Posted on 06-12-2019 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

V rámci programu primární prevence proběhl pro 4. – 9. ročník výchovně-vzdělávací program Radka Bangy – Když chceš, tak to dokážeš. Program zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011.

V rámci projektu se Radek Banga podělil s žáky o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivoval je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

Poukázal také na negativní dopady závislosti na moderních technologiích a sociálních sítích.

Nešlo o žádné „teoretické poučování“ ale sdílení autentického životního příběhu a zkušeností. Právě to na programu nejvíce oceňovali žáci i pedagogové.

Na program dorazili téměř všichni žáci 4. – 9. roč. a rozhodně nikdo nemohl litovat, což jenom potvrdily následné ohlasy nejen na sociálních sítích.

Během dvouhodinového vystoupení žáky nesmírně zaujal, což dokazovala atmosféra v tělocvičně. Nejzajímavější bylo sledovat, jak i ti notoricky otrávení, kteří se původně třeba programu ani zúčastnit nechtěli, pár minut po začátku ztichli a opravdu poslouchali.

Za sebe musím přiznat, že jsem hodnotnější, povedenější a žákovsky úspěšnější preventivní program neviděl.

Ondřej Hrazdil

Metodik prevence ZŠ K Milíčovu

share: