Objevovali jsme sportovní předpoklady našich žáků

Posted on 11-12-2019 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Ve dnech 3.-4.12. si žáci z deseti  tříd I.stupně vyzkoušelo disciplíny SOV.

Cílem nebylo soutěžit o nejlepší výkony, ale u každého žáka najít jeho přednosti a dle toho jim doporučit sporty, pro které mají talent. Analýza nemá za úkol najít jen šikovné sportovce, ale ukázat, že sport je tu pro každého.

Dětem bude  ve spolupráci se společností SportAnalytik zdarma vytvořena pohybová analýza, jejíž výsledky se objeví na Olympijských diplomech, které pro děti obdrží v červnu na konci školního roku.Ještě všechny zapojené děti čeká  na jaře  běh na 60m a 500m.

share: