Příspěvek 300 Kč na účet Spolku rodičů Milíčov

Posted on 07-01-2020 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

V letošním školním roce budeme vybírat dobrovolný příspěvek ve výši 300,- Kč za žáka. Příspěvek bude poukázán na účet Spolku rodičů Milíčov, který bude penězi disponovat na základě vzájemné dohody s vedením školy dle aktuálních potřeb. Tyto se odvíjí ze sestaveného střednědobého plánu investičních výdajů školy, který obsahuje nákup moderních výukových pomůcek, softwaru, interaktivních pojízdných tabulí (aby sloužily ve více třídách), vybavení dílen apod. Hlavní položky na nákup vybavení činí peníze získané z rozpočtu a vedlejší hospodářské činnosti školy.

Účet Spolku rodičů je č. 2301120232/2010, do zprávy pro příjemce uveďte prosím třídu a jméno žáka.

share: