Zájezd Švédsko – Koronavirus

Posted on 11-03-2020 , by: Karel Havlíček , in , , 0 Comments

Vážení rodiče,
stavisko cestovní agentury Koloseum, které nám zaslala formou dodatku ke smlouvě:
Pokud orgán hygienického dozoru nařídí škole karanténní opatření před výjezdem, bude dodavatel akceptovat toto nařízení jako nařízení z vyšší moci a nebude požadovat v případě zrušení pobytu storno poplatek.
Odběratel si vyhrazuje právo, aby dodavatel neúčtoval strono poplatky v případě zrušení výjezdu z nařízení či doporučení ze strany Ministerstva zahraničních věcí či Ministerstva zdravotnictví České republiky. Jedná se především o živelnou pohromu, epidemii či politické nepokoje v dané zemi.
V současné situaci jsme se tedy rozhodli vyčkat, jak se situace bude dále vyvíjet.
Za přípravný tým
Lucie Nová
share: