Informace o on-line výuce

Posted on 20-03-2020 , by: Jiří Blahout , in , 0 Comments

Vážení rodiče,
připravujeme pro druhý stupeň výuku přes program Microsoft Teams, abychom v této těžké situaci vyhověli Vašim četným prosbám o zpětnou vazbu a pravidelné konzultace vyučujících. Teams budou sloužit jako nástěnka, veškeré informace tam zůstávají a dítě si je může vyzvednout kdykoliv (po celou dobu karantény). Vždy bude připraven materiál s označením, na který týden je učivo určeno. Jde o výklad, videa, testy, které se samy vyhodnotí, atd…..  Materiál tam zůstane pořád. Dvakrát či jednou týdně (podle předmětu) si v určený čas sedne vyučující k počítači a zodpoví formou chatu dotazy, nebo nahromaděné dotazy zohlední při přípravě dalšího učiva. Rozvrh konzultačních hodin je k vidění zde pod textem. Pokud žák nemá přístup k počítači, doplní si učivo podle učebnice a pracovního sešitu. Na týdenní téma se zeptá spolužáka. Cesta jak se  k Teams připojit je formou podrobného návodu a videa zveřejněna na našich stránkách. Tento týden bude zahájen zkušební provoz, technické problémy budeme pomalu odstraňovat. Konzultační hodiny začnou se začnou pomalu rozebíhat od  středy 25.3.. Věříme, že společně dokážeme systém rozchodit. Snažíme se vyjít  maximálně vstříc dětem i rodičům a postarat se o výuku i konzultace. Nikoho z rodičů do systému nenutíme. Na prvním stupni bude výuka probíhat dál v zavedených kolejích, jak si třída dohodla s paní učitelkou.
Všem přeji pevné zdraví a věřím, že omluvíte naše případné nedostatky. Učíme se za pochodu a děláme co můžeme. Zatím budou úkoly rozesílány kanálem Komens – Bakalář.
S pozdravem
Mgr. Alena Červená

Návod na vstup do online výuky je zde:

Rozvrh konzultací

Výuku prostřednictvím Teams budou od příštího týdne zajišťovat vždy pro celý ročník tito vyučující:

Tato výuka je z důvodu značné náročnosti na přípravu organizovaná vždy pro celý ročník jedním učitelem v rozsahu základního učiva. Rozšiřující učivo bude též  k vyzvednutí na Teams u stejného vyučujícího. Konzultace slouží ke zpětné vazbě mezi školou a žáky. Domácí práce budou zadávány v malém rozsahu a apelujeme na všechny žáky, aby je vypracovali. Je důležité zůstat se školou v kontaktu. Po znovuotevření budeme mít na co navázat. Za všechny zmatky se omlouváme, učíme se.

6. Třída

 • Ma – Zachariášová
 • ČjL – Háčková
 • Aj – Braniš(A,B,E) a Holosová(C,D,E)
 • Nj – Líbalová
 • Fy – Havlíček
 • D – Marounek
 • Př – Vrbová
 • Z – Hrazdil

7.Třída

 • Ma – Jeřábková
 • ČjL – Veselá
 • Aj – Čevela(A,B,E) a Jeřábková(C,D,E)
 • Nj – Schima(AS2,BS2,C,D,ES1) , Závodská (AS1,BS1,ES2)
 • Fy – Hrůza
 • D – Zimmelová
 • Př – Vrbová
 • Z – Janda (A,B,C,D) Hrazdil (E)

8.Třída

 • Ma – Heřmánek
 • ČjL – Bočan
 • Aj – Braniš(A,B,E) a Sliž(C,D)
 • Nj – Líbalová (A,B – své skupiny) Stehlíková (A,B,C,D)
 • Fy – Havlíček
 • D – Marounek
 • Př – Hlaváčová (C,D), Janda (A,B)
 • Z – Janda
 • Ch – Smejkalová

9.Třída

 • Ma – Blecha
 • ČjL – Veselá (A) a Součková (B)
 • Aj – Čevela(A) a Holosová(B)
 • Nj – Vondráčková
 • Fy – Blecha
 • D – Součková
 • Př – Hlaváčová
 • Z – Janda
 • Ch – Smejkalová
Někteří vyučující zůstanou u výuky přes Bakaláře:
Dějepis – 7. ročník Zimmelová
či facebook:
Dějepis a Český jazyk – 9. ročník Součková