Aplikace Včelka a práce s chybou

Posted on 23-03-2020 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Tato informace je především pro žáky se vzdělávacími obtížemi v Čj, Ma, Aj.

www.vcelka.cz:

Procvičování techniky čtení, pochopení textu, reedukace specifické chybovosti v diktátech (čárky nad samohláskami, háčky nad písmeny, vynechávky písmen ve slovech, sluchová záměna písmen ve slovech, zraková záměna b/p/d, apod. ), rozvoj slovní zásoby, rozvoj zrakové, sluchové percepce apod.

To vše řeší aplikace Včelka, která je v této chvíli přístupná zcela ZDARMA.

Do pole DOZOR si můžete přidat emailovou adresu speciální pedagožky Mgr. Markéty Jiránkové (market.jirankova@seznam.cz) a tím se Váš účet propojí s jejím.

K procvičování gramatiky Čj a Aj je vhodná aplikace www.kaminet.cz kde lze (po vypracování úkolu) zadat email naši speciální pedagožky Mgr. Jiránkové (market.jirankova@seznam.cz) a zaslat jí vypracované cvičení ke kontrole. Následně je možno (po emailu) probrat případnou chybovost.

Kaminet.cz je též vhodný pro děti 1. a 2. tříd k posílení sluchové, zrakové percepce, k posílení sluchové a zrakové paměti apod.- sekce nápravy.

V Kaminet.cz lze též procvičovat základní matematické operace +/-, ×/÷, slovní úlohy, porovnání čísel apod. – sekce matematika.

Dále nabízí nakladatelství Tobias (aktuálně na jeden měsic) ZDARMA home verzi aplikace Zatracená čeština. Stačí do googlu zadat název zatracena čestina a následně si stáhnout Apple, nebo Microsoft verzi. Aplikace je vhodná též i pro žáky 2. stupně.

https://www.jsemdoma.online/

 

Krásné dny,

Mgr. Markéta Jiránková

speciální pedagožka ZŠ Milíčov

 

Doporučení pro rodiče jak pracovat s chybou v Čj – při domácím vzdělávání:

Pro rodiče:

Při práci s doplňovacími cvičeními je vhodné pořídit si sešit na práci s chybou. V případě chybně vyplněného mluvnického pravidla nejde o tragédii. Chyba je nedílnou součástí vzdělávacího procesu, je pouze zpětnou vazbu, ukazuje, že daný jev zatím není upevněn a je potřeba si ho dále procvičovat.:-). Do speciálně pořízeného sešitu „chybáček- chytráček“ (nazvěte si ho podle sebe) zapisujeme jev, ve kterém byla chyba, tentokráte ho však napíšeme správně, ale s odůvodněním. Smyslem je zapamatovat si učivo, osvojit si ho a vybavit. K vybavování mluvnického jevu, učiva obecně, dochází při automatizaci, tzn. při aplikování bez dlouhého přemýšlení. K tomu je právě zapotřebí opakování a to nejlépe každý den před vyplňováním dalšího cvičení. Při opakování si náš mozek vědomosti ukládá do dlouhodobé paměti. Příklad: babička – píšeme i, babička není ve VS ani PŘ (vyjmenovaných slovech, ani příbuzných). Zkratky v odůvodňování jsou přípustné za předpokladu, že proběhne celé ústní odůvodnění. Dále je pak vhodné napsat na okraj v sešitě datum, kdy jste cvičení doma vyplnili, z důvodu zpětné vazby pro školu, vyučujícího českého jazyka (dokladování vaší systematické domácí práce).

 Mgr. Markéta Jiránkováspeciální pedagožka ZŠ Milíčov