Zápis do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021

Posted on 26-03-2020 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

 Zápis do 1. ročníků bude probíhat pouze elektronicky ve dnech 1. 4. 2020 – 2. 4. 2020

Návod v jiných jazycích: Ru Ar En Bg

Dokumenty nutné k zápisu do 1. ročníku:

1) Zápisní list

2) Žádost o přijetí dcery/syna k základnímu vzdělávání (1. třída)

3) Žádost o vzdělávání žáka cizí státní příslušnosti – (pro cizince)

4) Kopie Rodného listu dítěte

    Veškeré dokumenty jsou vyvěšeny na webových stránkách školy v sekci  –  Pro prvňáky  –  Informace k zápisu

Dokumenty k zápisu musí být doručeny do školy ve dnech 1. 4. – 2. 4. 2020.


 

Možnosti doručení:

1) datovou schránkou – (vpiu3bm)

2) e-mailem – s uznávaným elektronickým podpisem – (strossovah@zsmilicov.cz)  – (nelze poslat prostý email),

3) poštou na adresu

    Základní škola s RvJ K Milíčovu

    K Milíčovu 674/2

    Praha 4 – Háje

   149 00

 4) Osobním doručením pracovníkovi konajícím službu na vrátnici školy v době od 8. 00 – 15.00 hodin v pracovní dny – (v zalepené obálce)

 


 

Odklad školní docházky:

Pokud budou rodiče žádat pro své dítě odklad školní docházky, budou mailem strossovah@zsmilicov.cz informovat zástupkyni ředitelky pro 1. stupeň Mgr. Hanu Štrossovou o této skutečnosti

Nepotvrzenou  Žádost o odklad (s vyplněnou hlavičkou a podepsanou zákonnými zástupci) je nutné doručit výše uvedenými způsoby do školy ve dnech zápisu.

Žádost o odklad, potvrzení pediatra a pedagogicko-psychologické poradny doručí do školy po vyšetření po ukončení nouzové situace.

Pokud má již někdo veškeré dokumenty vyplněné a potvrzené, je možné je do školy doručit výše uvedenými způsoby.

 


Pokud zákonný zástupce žádá o přijetí dítěte do bilingvní třídy, označí Zápisní list značkou Bi, do programu Začít spolu označí Zápisní list Zsp.

 


 

Veškeré informace na dokumentech musí být vyplněny ČITELNĚ!

 

Zákonní zástupci budou o nepřijetí žáka na naší školu informováni mailem dne 4. 5. 2020.

 

Formuláře jsou k dispozici na vrátnici školy.

share: