Přijetí a nepřijetí žáků do 1. ročníků pro šk. rok 2020/2021

Posted on 27-04-2020 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Dne 4. 5. obdrží zákonní zástupci dětí, které nebyly přijaty k základnímu vzdělávání  do 1. ročníku ZŠ K Milíčovu mailem informaci o nepřijetí  dítěte.
Pokud zákonní zástupci mail o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání neobdrží, znamená to, že je dítě přijato. 
Od 4. 5. – je možné si vyzvednout Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v kanceláři zástupkyně ŘŠ – Mgr. Hany Štrossové.
Žádáme zákonné zástupce, aby vzhledem k současné situaci odložili převzetí Rozhodnutí na konec května 2020.
Omlouváme všem nepřijatých uchazečům, poptávka značně převyšovala kapacitní možnosti školy.
ZŘŠ pro 1. stupeň – Mgr. Hana Štrossová
share: