Rozvrh prezenční výuky 9. tříd od 11.5.

Posted on 07-05-2020 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Žáci se sejdou 5 minut před začátkem výuky.

Skupina 1 před hlavním vchodem.

Skupina 2 boční vchod (vpravo od hlavního vchodu směr školní hřiště), u zábradlí.

share: