Výuka 1. stupeň

Posted on 08-05-2020 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Čestné prohlášení ZDE:

 • Škola se otvírá 25. 5. pro žáky prvních až pátých tříd.
 • Žáci budou rozdělení do skupin maximálně po 15, složení žáků je neměnné.Skupiny budou vytvořeny podle počtu přihlášených žáků. (Uzávěrka přihlášek bude do 18. 5. u třídních učitelů.)
 • Žáci se budou učit hlavní předměty v určených skupinách.
 • Družina bude do 16.00 hod. Vždy stejná skupina žáků jako ve třídě. Při menším počtu se skupiny nebudou a nesmí slučovat (dle MŠMT). Ranní družina nebude. Organizace vyzvedávání žáků ze školní družiny bude upřesněna. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, musí zákonný zástupce informovat školu o důvodu nepřítomnosti.
 • Teplý oběd bude ve školní jídelně. (Nutno se přihlásit do 18.5. přes třídní učitelku.)
 • Šatny budou mimo provoz.
 • S sebou: 2 roušky a sáček na ně, přezutí, svačinu, aktovku s učením.
 • Vchody a časy vstupu do školy budou upřesněny 18. 5., také dle přihlášených žáků.
 • Pokud bude zájem z jedné třídy větší než 15 žáků, vytvoří se další skupina z žáků stejného ročníku. Nelze personálně zajistit pro každou třídu dvě učitelky a nelze žáky střídat mezi skupinami.
 • V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny informuje zákonný zástupce školu o důvodu nepřítomnosti. Dále je povinen sdělit, zda bude žák nadále navštěvovat skupinu.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich porušování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude žák umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

 

 

share: