Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků pro školní rok 2020/2021

Posted on 18-05-2020 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků se bude konat dne 11. 6. 2020 v 17. 00 v budově školy ZŠ K Milíčovu.
Program:
  1. Představení třídních pedagogů jednotlivých tříd
  2. Informace vedoucí vychovatelky školní družiny
  3. Informace vedoucí školní jídelny
  4. Různé

 

Mgr. Hana Štrossová

Zástupkyně ředitelky

Výchovná poradkyně

share: