Přijímací řízení

Posted on 18-05-2020 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Jednotná přijímací zkouška do 4letých oborů proběhne 8. června
Jednotná přijímací zkouška na 6letá a 8letá gymnázia proběhne 9. června
Náhradní termín pro všechny obory je 23. června
Podrobný harmonogram naleznete na
Detailní informace ve vyhlášce MŠMT (druhá část dokumentu a harmonogram na s. 29) na
share: