Harmonogram zahájení výuky pro 1. stupeň od 25.5. 2020

Posted on 21-05-2020 , by: Jiří Blahout , in , 0 Comments

První den při příchodu žák předá podepsané Čestné prohlášení, bez toho nesmí být vpuštěn do školy.

Časy a vstupy při zahájení výuky (viz tabulka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odchody:
Pokud žáci nejdou na oběd ani do odpolední skupiny (ŠD), odchází vchodem, kterým ráno přicházeli.

Odchody pro ostatní žáky:
1.a 2. ročníky – odchází vchodem, kterým přišli.
3.a 4. ročníky – odchází z odpolední skupiny (ŠD) hlavním vchodem, kde bude služba, která z družiny vyvolá.
5. ročníky – odchází hlavním vchodem.

Obědy:
Žáci, kteří nejsou přihlášeni do výuky, nemohou chodit na obědy.
Přihlášení žáci si v případě nepřítomnosti musí obědy odhlásit individuálně přes jídelnu (jako za běžného provozu školy).

Odpolední skupina (ŠD):
Žáky mohou pověřené osoby vyzvedávat po obědě kdykoliv.

Platí přísný zákaz vstupu dospělým osobám do budovy školy!