Přijímací řízení

Posted on 14-06-2020 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Do úterý 16. června (deváťáci) a do středy 17. června (víceletá gymnázia) by měli ředitelé škol zveřejnit výsledky přijímacího řízení. Připomínám, že v případě přijetí žáka a trvajícím zájmu o studium, je nutné na střední školu/víceleté gymnázium doručit zápisový lístek.
V případě nepřijetí, je uchazeč písemně vyrozuměn a má právo na odvolání, které musí podat do 3 dnů od vyrozumění.
Žáci devátých tříd, kteří neuspěli v prvním kole přijímacího řízení, si mohou podat přihlášku do druhého kola přijímacího řízení, pokud ho škola organizuje. Pokud by některý žák potřeboval přihlášku do druhého kola, může mě kontaktovat na mail jandas@zsmilicov.cz, v chatu na Teams – 9A/9B zeměpis nebo sms zprávou na číslo 608 812 779. Ozvu se zpět a domluvíme se na předání přihlášky.
Štěpán Janda
share: