Informace pro 5. a 7. třídy

Posted on 16-06-2020 , by: Jiří Blahout , in , 0 Comments

 

Prosíme zákonné zástupce žáků 5. a 7. tříd, kteří se účastnili přijímacího řízení na víceletá gymnázia, aby co nejdříve informovali třídního učitele o přijetí/nepřijetí.