Předávání vysvědčení 30.6. 2020

Posted on 18-06-2020 , by: Jiří Blahout , in , 0 Comments

Předávání vysvědčení proběhne v úterý 30.6. 2020 dle rozpisu. Žáci se scházejí u určených vchodů školy. Informace o čase a vchodu předají třídní učitelé.

Při vyzvedávání vysvědčení je nutné odevzdat vyplněné Čestné prohlášení. Tato povinnost platí pro všechny žáky, kteří nenavštěvovali školu v posledních dnech.

Čestné prohlášení ZDE: