Přejeme krásné prázdniny

Posted on 01-07-2020 , by: Jiří Blahout , in , 0 Comments

ZŠ K Milíčovu přeje všem žákům, rodičům, ale i všem učitelům a zaměstnancům

KRÁSNÉ A PROSLUNĚNÉ PRÁZDNINY !