Informace ze školní jídelny

Posted on 07-09-2020 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Prosím všechny rodiče o včasné placení obědů.

výše stravného ve šj 1.9.2020

Číslo účtu a variabilní symbol jsou stejné z loňského roku.

Z provozních důvodů bude školní jídelna vařit pouze jednu variantu oběda.

Od října do prosince budeme poskytovat stravování pro žáky jiné školy.

Děkuji za pochopení

Procházková Lenka

share: