Výběrový řízení na notebooky

Posted on 16-10-2020 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků

Fakultní škola PedF UK

K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00

http://www.zsmilicov.cz  e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz

Ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674 oznamuje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu:

  Druh a rozsah dodávky/služby:

 • 40 stejných notebooků této specifikace:
  • nové, nikoli repasované
  • 15.6″ Full HD displej (1920 x 1080 bodů)
  • procesor min.  Core i5 – 10. generace
  • min. 8GB operační paměti DDR4
  • disk min. 256GB SSD
  • HD kamera, mikrofon
  • OS Windows 10 Pro/Education
  • NBD servis min. na 24 měsíců
 • 40 stejných bezdrátových myší
 • 40 stejných bezdrátových sluchátek s mikrofonem + USB Bluetooth

 Místo plnění dodávky/služby:

 • Základní škola, K Milíčovu 674, Praha 4

 Lhůta dodání, harmonogram plnění:

 • 31.10. 2020

Platební podmínky:

 • zadavatel neposkytuje zálohu
 • platba fakturou v předepsaném termínu po dodání dodávky, provedení služby a řádném předání díla bez vad a nedodělků

Kritérium hodnocení nabídky:

 • nejnižší nabídková cena
 • parametry produktů/služeb

Požadovaný obsah nabídky:

 • základní údaje o uchazeči
 • potvrzení všech zadaných parametrů zakázky
 • výše nabídkové ceny včetně DPH za komplet a za celou dodávku
 • doba plnění zakázky
 • délka záruky a záruční podmínky
 • vzor smlouvy

Termín a způsob podávání nabídek:

 • do 31. 10. 2020 s domluvou schůzky a předvedením 1 kompletu

Kontaktní osoba pro zasílání nabídek:

Další podmínky zakázky:

 • zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídky, které nesplní požadovaný obsah zakázky, odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu
 • nabídku podává uchazeč bezplatně
 • nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny

V Praze dne 16. 10. 2020    

  Mgr. Alena Červená 

ředitelka školy

share: