ZŠ s RVJ K Milíčovu pokračuje v on-line Poradně pro žáky a rodiče naší školy související s aktuální situací.

Posted on 03-11-2020 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Pište našim odborníkům s žádostí o konzultaci na:  poradna.zsmilicov@seznam.cz,  zanechte na Vás telefonický kontakt, ozvou se Vám brzy zpět.
Poradna je také na Skypu (Poradna Milíčov) on-line každý den od 9:00 do 12:00. Konzultace jsou vždy poskytovány individuálně.
Eva Kavurová, Dis a Anna Kavurová, Dis – sociální poradenství (dávky v nouzi, státní sociální podpora, potravinová pomoc, poradenství pro rodiny a samoživitelky v nouzi způsobené aktuální situací; případně pomoc a podpora při distanční výuce sociálně znevýhodněných,),
Mgr. Jan Sýkora – psychologické poradenství (krizová pomoc, řešení aktuálních potřeb žáků týkající se sociální izolace, psychologických aspektů karanténních opatření apd.),
Mgr. Blanka Hrudková – speciálně pedagogické poradenství (poruchy učení a chování, přímá intervence s dětmi na vyžádání rodičů v případě problémů v učení nebo chování, poradenství s rodiči na téma zvládání poruch učení nebo chování u dětí při distanční výuce, zvládání chování doma apd.),
Mgr. Štěpán Janda (kariérové poradenství pro rodiče a žáky při volbě další profesní kariéry, k výběru střední školy nebo víceletého gymnázia, k přijímacím zkouškám na střední školy).
share: