Výsledky dotazníku ohledně online výuky.

Posted on 21-11-2020 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Vážení rodiče, děkujeme za vyplnění dotazníku ohledně online výuky.

Zde jsou souhrnné výsledky z Vašich odpovědí. Jednotlivé připomínky, názory a náměty máme zpracované a postupně budeme pracovat na odstranění nedostatků a na vylepšení výuky vůbec. Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá, proto za všechny Vaše odpovědi ještě jednou děkujeme.
S přáním pevného zdraví
Mgr. Alena Červená
share: