Usnesení vlády ČR

Posted on 09-12-2020 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Usnesení vlády ČR

Vláda zakazuje s účinností ode dne 21. prosince od 0:00 hod, do dne 23. prosince 2020​ do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol, účastníků ve školní družině, ve školním klubu a ve středisku volného času.

Na základě tohoto Usnesení​ není možný přístup žáků do školy ve dnech 21. a 22. prosince. Hlídání v družině není možné. Na tyto dny je možno čerpat ošetřovné.

Mgr. Alena Červená​

share: