Informace o provozu ŠD od 4. ledna 2021

Posted on 21-12-2020 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Podle opatření PES ve stupni 3 nebo 4 – pro žáky 1. a 2. ročníků bude otevřena

ranní ŠD 7.00 – 8.00 (do 8.45 půlené vyuč.). Koncová ŠD bude do 17.00.

Podle opatření PES ve stupni 5 – nebude ranní družina v provozu.

Koncová ŠD bude do 17.00.

share: