Používání kamer při on-line výuce

Posted on 12-03-2021 , by: Jiří Blahout , in , 0 Comments

Vážení rodiče,
jelikož se online výuka ve škole dále protahuje a nevíme, jak dlouho bude ještě trvat, snažíme se naši výuku maximálně přiblížit dětem i reálné situaci. V doporučení ČŠI je mimo jiné i používání kamer. V první řadě může učitel dohlédnout na žáka, jehož rodiče jsou v práci a nemají kontrolu. Vizuální kontakt se svým vyučujícím přiblíží žáka reálné situaci, i kdyby měl trvat jen menší část hodiny. Hovor z očí do očí se nedá nahradit, značně zvyšuje pocit jistoty. Vidět se s ostatními spolužáky také plní pozitivní roli. Pokud jde o nahlížení do bytu, není to naším zájmem a každý si může nastavit libovolné pozadí. GDPR kamery neporušují, máme stanovisko pověřence. Pokud má někdo z rodičů zásadní problém, nebudeme ho nutit. Těžko potom můžeme zajistit, že je dítě po celou dobu skutečně připojené a věnuje se výuce. Pokud má k dispozici kameru, může se vyučující o přítomnosti žáka přesvědčit. Jedná se pouze o doporučení. Máme na mysli co možná nejkvalitnější a nejosobnější výuku. Poměrně dlouhé zkušenosti a data z online výuky hrají pro používání kamer. Předpokládáme, že každý žák ví, jak se v online prostoru chovat. V tomto ohledu byli všichni poučeni a proběhlo několik programů na dané téma. (O zapůjčení kamery si lze požádat z finančních důvodů ve škole).
Mgr. Alena Červená