Informace k návratu žáků do škol

Posted on 07-04-2021 , by: Jiří Blahout , in , 0 Comments

Dle vyjádření MŠMT a MZ se od pondělí 12.4. 2021 budou do škol vracet žáci 1. stupně ZŠ, a to vybrané třídy v rotační výuce po týdnu.

 

V týdnu 12.4.- 16.4. 2021 půjdou do školy následující třídy:

1.D, 1.E, 2.C, 2.D, 2.E, 3.A, 3.E, 4.A, 4.C, 4.E, 5.A, 5.B, 5.E

 

V týdnu 19.4.- 23.4. 2021 půjdou do školy následující třídy:

1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 3.B, 3.C, 3.D, 4.B, 4.D, 5.C, 5.D

 

V týdnu, kdy ve třídách nebude probíhat prezenční výuka, bude probíhat distanční výuka (on-line).

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). 

Žáci vcházejí vchodem, na který jsou zvyklí, a to od 7.40.

Žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky (nesmí být látkové nebo jim podobné), zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole.

1.-3. třídy jsou rozděleny na dvě skupiny (domluveno s třídními učiteli) a přicházejí do školy v 7.30 a 8.00.

Zákonní zástupci mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole.

V hodinách Hv je zakázán zpěv a Tv je nahrazeno procházkou.

Během dne je možné zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu. V této souvislosti žádáme rodiče, aby vybavovali děti oblečením dle aktuálních povětrnostních podmínek.

Žáci všech tříd budou testováni na přítomnost viru Covid 19 antigenními testy (LEPU) 2 x týdně, vždy první vyučovací hodinu v pondělí a ve čtvrtek – ve dny jejich prezenční výuky.

Provoz školní družiny končí v 17,00 hodin. Ranní provoz školní družiny není zajišťován.

V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění Covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje Hygienickou stanici hlavního města Prahy.

Žáci školy, kteří se před uzavřením škol stravovali ve školní jídelně, budou mít obědy automaticky přihlášené vždy v týdnu, kdy bude probíhat jejich prezenční výuka. 

Žáci si nosí do jídelny vlastní příbor.

 

Odkaz na informační web MŠMT

https://testovani.edu.cz/

O průběhu testování na naší škole budete ještě informováni.

 

share: