Třídní schůzky a schůzka třídních důvěrníků, 25.5.2021

Posted on 24-05-2021 , by: Jiří Blahout , in , 0 Comments

Třídní schůzky se konají dne 25.5. 2021 od 17.00 a jsou ON-LINE. Rodiče budou pozváni na schůzku v Teams přes profily svých dětí od třídního učitele.

Schůzka třídních důvěrníků se koná 25.5. 2021 od 16.30 také ON-LINE. Schůzka byla v Teams již vytvořena, rodiče se přihlašují přes profily svých dětí.

share: