Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Posted on 27-05-2021 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se koná 10.6. v 17.00 hod. v tělocvičně školy. Rodiče budou informování o zahájení školního roku, o průběhu školního roku a seznámí se s jednotlivými vyučujícími.
Rozdělení do tříd bude k nahlédnutí v chodbě před tělocvičnou. Pro budoucí žáky bilingvní třídy se uskuteční následná schůzka ve třídě, kde budou rodiče seznámeni s obsahem učiva bilingvní třídy.
Na schůzce bude upřesněn i termín konání „Předškoláčka“.
share: