Testování Covid

Posted on 31-08-2021 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

1.9. a 6.9. – 1. vyučovací hodinu PCR testy

Rouška – pouze ve společných prostorách

Netestovaný žák musí mít roušku stále.

share: