Informace o novém nařízení

Posted on 28-01-2022 , by: Jiří Blahout , in , 0 Comments

Vážení rodiče, dle nového nařízení platí, že se žáci ocitnou v ochranné lhůtě po dobu třiceti dnů po pozitivním PCR testu na Covid.
Tato lhůta se vztahuje na následující: 
1. Žák se nebude testovat 
2. Žák nebude odcházet do karantény
 
Prosíme rodiče, aby ti žáci, kterých se ochranná lhůta týká, přinesli v den testování (každé pondělí) čestné prohlášení v tomto znění: 
Můj syn (dcera) se nachází v ochranné lhůtě třiceti dnů od pozitivního testu PCR, který byl vyhodnocen dne………..
 
Podpis zákonného zástupce
 
Pokud se žák neprokáže čestným prohlášením, nebo certifikátem o prodělaném Covidu, bude normálně otestován.
Mgr. Alena Červená