Informace k zápisům do ZŠ pro školní rok 2022/2023/ Інформація щодо зарахування до початкової школи на 2022/2023 навчальний рік

Posted on 27-04-2022 , by: Jiří Blahout , in , 0 Comments

Informace k zápisům do ZŠ pro školní rok 2022/2023/ Інформація щодо зарахування до початкової школи на 2022/2023 навчальний рік

Zápis dětí cizinců, kteří přicestovali do ČR po 24.02.2022 a kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace, se uskuteční v termínu od 01.06.2022 do 15.07.2022. Zápis se týká dětí narozených od 01.09.2015 do 31.08.2016. /

Реєстрація дітей-іноземців, які прибули до Чеської Республіки після 24.02.2022 р., та яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, спричиненим вторгненням Російської Федерації, відбуватиметься з 01.06.2022 по 15.07.2022 . Запис стосується дітей, які народились з 01.09.2015 по 31.08.2016.

Do zvolené základní školy odevzdejte / до обраної початкової школи подаєте: –          žádost k přijetí/prolink/ nebo /заяву на прийняття / пролінк / або

 –          žádost o odklad povinné školní docházky/prolink/ заява про відстрочку обов’язкового відвідування школи / пролінк

 –          a vízum, potvrzení zdravotní pojišťovny, doklad o bydlišti ve spádové oblasti/ та візу, свідоцтво медичного страхування, підтвердження проживання в данній частині міста.

Příjem žádostí probíhá v uvedeném termínu v době stanovené ředitelem zvolené základní školy / Заяви приймаються у визначений директорами школ день:

ZŠ Donovalská 1684                           02.06.2022

ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1872  02.06.2022

ZŠ K Milíčovu 674                               02.06.2022              14.00- 16.00

ZŠ Ke Kateřinkám 1400                      07.06.2022

ZŠ Květnového vítězství 1554        02.06.2022

ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vít. 57 02.06.2022

ZŠ Mendelova 550                             01.06.2022

ZŠ Mikulova 1594                               06.06.2022

ZŠ Pošepného nám. 2022                  02.06.2022

 

Podrobné informace k zápisu na webu jednotlivých škol.

Hlavním kritériem pro přijímání dětí je místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy:

https://www.praha.eu/file/3406046/vyhlaska_c._5_2022.pdf/

Детальна інформація щодо зарахування дітей вказується на сайті окремих шкіл.

Основним критерієм прийому дітей є місце постійного їх проживання у відповідному шкільному окрузі, визначеному загальнообов’язковим указом по Празі:

https://www.praha.eu/file/3406046/vyhlaska_c._5_2022.pdf

Dokumenty/документи:

Žádost_o_přijetí_dítěte_ZS

ŽÁdost-o-odklad

Informace k zápisům do ZŠ pro školní rok 2022