Ohlédnutí za bilingvou – rodiče 5. E

Posted on 27-06-2022 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Hezký den,

 

naše děti právě končí 5. třídu v německé bilingvním programu na Základní škole K Milíčovu. Před 5 lety jsme je vedli schované za velkými aktovkami do první třídy. Po 5 letech, během kterých vyrostly, zmoudřely a v mnohém se osamostatnily, se na začátku dospívání rozchází. Polovina bude pokračovat v jazykovém studiu na základní škole, druhá část pak na 8letých gymnáziích. Rádi bychom sdíleli krátké ohlédnutí za těmito roky.

 

Jako klíč k úspěšnému vzdělávání považujeme kombinaci kvalitních pedagogů, vzdělávacího programu a podporujícího zázemí vytvářeného školou. Menší počet žáků v bilingvních třídách byl pro naše děti jednoznačným profitem. Úspěšné přetavení programu do výuky pak jde na vrub zejména třídní učitelce v posledních třech letech (paní Vokurkové). Výuka byla systematická, pestrá, motivační, zapojeno bylo mnoho učebních metod a technik, uplatněna byla projektová a terénní výuka a práce ve skupinách. Bravurně byla zvládnuta distanční výuka během covidu. V neposlední řadě byla pozornost věnována budování přátelských vztahů a dobré atmosféry ve třídě. Děti do školy chodily rády.

 

První dva roky výuky německého jazyka byly ve znamení osvojování si základní slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k němčině a obecně upevňování motivace učit se. Další tři roky se pak nesly v intenzivnějším tempu a přidal se i anglický jazyk. K procvičování německé slovní zásoby měli žáci k dispozici aplikaci Wocabee, hodiny pak byly věnovány zejména gramatice a konverzaci. Výuka byla doplněna projekty (např. dny německého jazyka, Svatomartinský průvod, návštěva Goethe-Institutu, fotbalový turnaj 1:0 pro němčinu atp.), škola se snažila zajistit rodilého mluvčího do pedagogického sboru a s výjimkou pandemického období pak byly organizovány výjezdy do Německa (škola v přírodě ve Weißenstadtu a výlety do Drážďan a Norimberku).

 

Při nástupu do bilingvního programu bylo rodičům kladeno na srdce, že nároky nebudou malé a podpora rodičů pro úspěšné zvládnutí učiva bude nezbytná. Toto platilo. Zapotily se nejen naše děti, ale nezřídka i my. Odměnou nám jsou souvislé věty dětí v německém i anglickém jazyce a získání studijních dovedností a obstojných znalostí z dalších předmětů. V testech ČŠI si děti v rámci školního i celorepublikového srovnání vedly nadprůměrně, z čehož máme radost. Věříme, že z výstupů vzdělávání budou těžit v dalším studiu a třeba i v budoucím pracovním uplatnění. Ve výběru programu bychom tak neměnili.

 

Rádi bychom tímto poděkovali škole a pedagogům, kteří našim dětem a jejich vzdělávání věnovali čas a péči. Velmi si jich vážíme. Věříme, že kvalitní (nejen) jazyková výuka dětí, které na škole zůstávají, bude pokračovat i na druhém stupni. Bilingvnímu programu přejeme vše dobré, přízeň a podporu vyšších autorit, chuť a energii vedení školy dále program rozvíjet, kompetentní a nadšené pedagogy, spokojené rodiče, a hlavně zapálené žáky, kteří vládnou jazyky a díky nim mohou ovládnout i celý svět.

 

Rodiče 5.E

 

V Praze, dne 22. 6. 2022

 

 

 

Der Artikel beschreibt den Rückblick der Eltern von Kindern, die nach 5 Jahren ihre Grundschulausbildung im zweisprachigen Programm an der Milíčov-Grundschule in Prag, mit dem Fokus auf die deutsche Sprache, beenden. Sie sind der Meinung, dass die Kombination aus dem Programmangebot, guten Lehrern und der Unterstützung der Schule der Schlüssel zum Erfolg ist. Besonders zufrieden sind sie mit der Arbeit der Klassenlehrerin, die einen sehr anspruchsvollen Unterricht mit abwechslungsreichen Methoden und einem sehr motivierenden Ansatz anbietet. Dies führte zu einer positiven Lernatmosphäre und dazu, dass die Kinder gern zur Schule gegangen sind. Im Laufe von 5 Jahren haben die Schüler gute Grundlagen der deutschen und englischen Sprache erworben, wobei die Schule speziell das Erlernen der deutschen Sprache durch viele Projekte und Auslandsreisen unterstützt hat. Darüber hinaus haben die Kinder auch allgemeine Lernfähigkeiten und gute Kenntnisse in anderen Fächern erworben. Diese ist dadurch belegt, dass die Klasse zum einen überdurchschnittlichen Ergebnisse bei den Vergleichstests der tschechischen Schulaufsichtsbehörde erzielt hat, und zum anderen die Hälfte der Schüler in die achtjährigen Gymnasien aufgenommen wurde. Die Eltern würden ihre Schulwahl nicht ändern; sie bewerten das Programm als vorteilhaft und befürworten seine Weiterentwicklung.

share: