VOLNOČASOVÝ KROUŽEK ZDARMA

Posted on 29-11-2022 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám a Vašim dětem nabídnout volnočasový kroužek Naproti.
V rámci kroužků si žáci vyzkouší různé workshopy se zkušenými lektory, např. workshopy výtvarné, sportovní, hudební, divadelní (konkrétně bubnování, výroba eko výrobků, jóga apod.).
Kroužek je zcela zdarma, probíhat bude každou středu.
Určen je pro žáky od 1. do 9. třídy, místo kroužku se liší dle věku žáků.

Místo:

Žáci 1. – 5. třída, místo: ZŠ K Milíčovu, třída 3.C, čas: 13:30 – 15:00, kontaktní osoba: Mgr. Anna Kavurová, mail: kavurovaa@zsmilicov.cz.
Žáci 6. – 9. třída, místo: Nízkoprahový klub pro děti a mládež, Tererova 1551/8, Praha 11, kontaktní osoba: Daniela Dolejší, Eva Kavurová, DiS., mail: ymkarium@praha.ymca.cz.
Přihlášky je možné si vyzvednou zdarma ve škole u kontaktních osob, anebo o ně zažádat přes mail. 
share: