Adopce školních schodů

Posted on 01-12-2022 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Spolek rodičů Milíčov připravil spolu s učiteli projekt vzdělávacích samolepek na schodiště. Na čela schodů se nalepí samolepky s učivem, jehož výuka je čistě o zapamatování, které je třeba pravidelně opakovat a jehož učení mnohdy není velká zábava (například Anglická nepravidelná slovesa, chemické koncovky, značky a jednotky fyzikálních veličin, slovní druhy,…). Žáci by se na učivo takto dívali pokaždé, když by šli po schodech, čímž by si jej snáz vštípili.  Na každé schodiště jsme společně vybrali sadu polepů tak, aby tematicky korespondovaly s okolními učebnami.

 

Financování projektu bychom rádi zajistili z darů Vás, rodičů. Za tím účelem vznikla webová aplikace, kde si můžete vybrat schodiště a konkrétní schod „adoptovat“. Více informací o projektu a témata jednotlivých polepů na schodiště naleznete na stránkách projektu.

Spolek rodičů

 

share: