Díky projektu ELF v programu Erasmus+ (2015-2017) se vyučující anglického jazyka seznámili s množstvím nových výukových metod. A tak Vám nyní představujeme naše výukové blogy, kde si jednotlivé třídy mohou dohledat hry sloužící k osvojení slovní zásoby, odkazy k procvičení aktuálně probírané gramatiky nebo si ověřit znalosti reálií anglicky mluvících zemí. Seznam materiálů průběžně obohacujeme.

https://waveofwool.blogspot.com/

https://sites.google.com/view/myenglishing

https://twinspace.etwinning.net/9305/pages/page/63019

https://twinspace.etwinning.net/9305/pages/page/63017