Díky projektu ELF v programu Erasmus+ (2015-2017) se vyučující anglického jazyka seznámili s množstvím nových výukových metod. A tak Vám nyní představujeme naše výukové blogy, kde si jednotlivé třídy mohou dohledat hry sloužící k osvojení slovní zásoby, odkazy k procvičení aktuálně probírané gramatiky nebo si ověřit znalosti reálií anglicky mluvících zemí. Seznam materiálů průběžně obohacujeme.

https://waveofwool.blogspot.com/

https://sites.google.com/view/myenglishing

https://twinspace.etwinning.net/9305/pages/page/63019

https://twinspace.etwinning.net/9305/pages/page/63017

 

Projekt Stínování pro začátečníky a pokročilé (2022), který byl realizován rovněž s pomocí grantu v rámci programu Erasmus+, nám pomohl tento trend ve výuce ještě prohloubit. A protože se zvláště na prvním stupni změnily učebnice, sestavuje pro Vás tým vyučujících anglického jazyka průběžně nové soubory online pomůcek k jednotlivým kapitolám. Některé vytváříme na míru a jiné vybíráme z toho velkého množství možností na internetu tak, aby co nejlépe korespondovaly s naším ŠVP.