Naše škola je zapojena do projektu „Balíček okamžité pomoci Pražanům“. Pokud se dostanete do svízelné finanční situace můžete v naší škole požádat o finanční pomoc na:
 1. obědy
 2. družinu
 3. školní akce
 4. nutné vybavení do školy
Podrobné informace najdete na portálu hl. města Prahy „Pomoc Pražanům“
O příspěvek na obědy a družinu mohou uchazeči žádat až do konce kalendářního roku pouze jednou žádostí.
 

Formuláře žádostí jsou v balíčku Zde (Obědy, družina)

Formulář (žádost) do FONDU SOLIDARITY je ke stažení ZDE (školní akce, vybavení do školy)
 
Žádosti se mohou podávat do kanceláře školy do 15. dne v měsíci každou středu od 8.00 do 16.00 hod.
Vyrozumění ředitelky školy bude žadatelům sděleno emailem, nebo telefonicky do 29. dne v měsíci.
Příspěvek je podmíněn splněním alespoň jedné z následujících podmínek:
 • pobírání příspěvku či doplatku na bydlení
 • pobírání okamžité dávky v hmotné nouzi
 • pobírání přídavku na dítě
 • pobírání dávky pěstounské péče
 • čelíte exekuci/insolvenci
 • Po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti vám zbyde
  méně než 200 Kč na osobu/den (u samostatně žijících
  osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku
  hypotéky či družstevního podílu na nemovitost,
  ve které rodina bydlí

ZDE Směrnice pro poskytování Balíčku okamžité pomoci Pražanům

Čestné prohlášení