Informace k čipovému systému k vyzvednutí dítěte ze ŠD

Posted on 07-09-2023 , by: Karel Havlíček , in , 0 Comments

Vážení rodiče, připravili jsme pro Vás a Vaše děti novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny. Od školního roku 2023/2024 bude uvedeno do provozu nové zařízení – čipový systém BELLhop. Jedná se o elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol firmou NeurIT, www.bellhop.cz 

Systém je založen na elektronických čipech a odpovědnost za jeho použití k vyzvednutí dítěte má tedy konkrétní osoba. Může to být rodič, starší sourozenec nebo kdokoliv další, kdo má vyzvednout dítě.  

Terminál po načtení čipu (u vchodů do budovy, podle toho, kde má dítě svoji šatnu) předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a vychovatel Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Vyzvedávající nevstupuje do budovy, vyčká na příchod dítěte u příslušného vchodu.  

Čip je vystaven na konkrétní osobu, ale je přenosný, tudíž záleží jenom na Vás, komu jej svěříte. Cena jednoho čipu je 100,- Kč a k jednomu dítěti může být vydáno více čipů, vždy na konkrétní jméno vyzvedávajícího. Zvažte, kolik čipů budete potřebovat. Požadavek na jméno pro vydání čipů musí být v souladu se jmény napsanými na přihlášce do ŠD, na případné změny upozorněte vychovatele. Děti, které mají poznamenáno, že odcházejí z družiny samy, tento čip nepotřebují. Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě.  

Pro vydání čipů vypíšete Žádanku na vydání čipů pro účely ŠD, jejíž součástí je Předávací protokol čipu ŠD. V případě potřeby lze čipy přiobjednat. Na začátku školního roku budou čipy vydávány v předem oznámených časech (a placeny v hotovosti), v průběhu školního roku budou čipy vydávány po domluvě s vychovatelem nebo vedoucí vychovatelkou (přiobjednání čipu pro další vyzvedávající osobu, ztráta čipu, nový žák v ŠD) a placeny online pokladnou.   

Čip není nijak označen z důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný, k čemu nebo ke komu patří. Při ztrátě či zcizení kontaktujte neprodleně školu a daný čip bude zablokován. Následně můžete získat nový čip.  

Věříme, že zavedení tohoto nového systému Vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, zaručí větší bezpečnost i prokazatelnost a bude nám sloužit ke všeobecné spokojenosti.  

Čipy je možné zakoupit v týdnu 11. 9. – 15. 9. 2023 

Platba za čipy v hotovosti (prosíme o přesnou částku, 1 čip á 100 Kč).

Prodej u hlavního vchodu do budovy.   

 

Pondělí 

7 – 11 a 12 – 17 hodin 

Úterý 

7 – 9.30 a 15 – 18 

Středa 

13 – 18 

Čtvrtek 

8 – 9.30 a 12 – 18  

Pátek 

8 – 9.30 

 

Žádanka na čipy do ŠD ZDE

share: