Školní kariérový poradce

· doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby

· příprava pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV)

· poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí

· komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče

· podpora žáků s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání a při vstupu na trh práce

· spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce ve školách a podpoře při vstupu na trh práce, realizace exkurzí a spolupráce s poradenskými pedagogickými pracovišti

Konzultace v úterý 11:50-12:35 po objednání, popřípadě po domluvě jindy.

Štěpán Janda